About Us:

  • With more than 15 years experience we are undoubtedly your best option for driving lessons in the area. We offer manual and automatic transmission vehicles for code 08 only. Our pass rate is very high and well above average. Lessons are conducted and structured according to your availability and schedule 7 days a week. We not only teach you to pass your test confidently, we also equip you for future driving. Our lessons incorporate different traffic patterns, parking and difficult driving situations. Where possible we take applicants on the open road to experience high speeds and an opportunity to navigate in such environments. Our instructors are punctual, polite and professional and will ensure even the most novice, nervous and anxious driver will be confident in no time. We pride ourselves on our excellent service and promise to exceed your expectations. We are a registered vendor for Stellenbosch University providing driving lessons to the university since 2019. We are also registered with Provincial Government of the Western Cape providing lesons driving lessons for the Masakh’iSizwe Bursary Programme. We cover Stellenbosch, Idas Valley, Cloetesville, Kylemore, Pniel, Franschhoek, Somerset West, Strand and Gordons Bay.

Oor Ons:

Met meer as 15 jaar ondervinding is ons ongetwyfeld jou beste opsie vir bestuurslesse in die area. Ons bied hand- en outomatiese ratkas voertuie slegs vir kode 08. Ons slaagsyfer is baie hoog en ver bo die gemiddelde. Lesse word gehou en gestruktureer volgens jou beskikbaarheid en skedule 7 dae per week. Ons leer jou nie net om jou toets met selfvertroue te slaag nie, ons rus jou ook toe vir toekomstige bestuur. Ons lesse sluit verskillende verkeerspatrone, parkering en moeilike bestuursituasies in. Waar moontlik neem ons aansoekers op die oop pad om hoë spoed te ervaar en ‘n geleentheid om in sulke omgewings te navigeer. Ons instrukteurs is stiptelik, beleefd en professioneel en sal verseker dat selfs die mees beginner, senuweeagtigste en angstigste bestuurder binne ‘n japtrap selfvertroue sal hê. Ons is trots op ons uitstekende diens en belowe om u verwagtinge te oortref. Ons is ‘n geregistreerde verkoper vir die Universiteit Stellenbosch wat sedert 2019 bestuurslesse aan die universiteit verskaf. Ons is ook geregistreer by Provinsiale Regering van die Wes-Kaap wat lesse vir die Masakh’iSizwe-beursprogram verskaf. Ons dek Stellenbosch, Idasvallei, Cloetesville, Kylemore, Pniel, Franschhoek, Somerset Wes, Strand and Gordonsbaai.